کپسول لاکس فول

کپسول لاکس فول

12

مـورد و دسـتـور مصـرف

شکل دارویی:

کپسول 500 میلی گرمی.


خاصیت درمانی مورد نظر :

این دارو برای درمان یبوست کاربرد دارد.


نحوه و مقدار مصرف :

مقدار مصرف هر دوره را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو روزی یک یا دو کپسول قبل از خواب می باشد.